Skip to main content

Startpagina  Over BabyBloem  Jongen rits-pyjama  Meisjes rits-pyjama  Uni rits-pyjama  Contact  Winkelwagen  Vragen   

Leveringsvoorwaarden

1. Overeenkomst
1.1. Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan Baby Bloem om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Baby Bloem houdt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2. Levering
2.1 Baby Bloem draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. Baby Bloem behoudt zich het recht voor de verkoopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt. De gestelde levertijd is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2. Levering zal plaats vinden binnen 1 tot 7 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd niet binnen 7 werkdagen zal worden gehaald, zal de klant een mail van Baby Bloem ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Baby Bloem te ontbinden, door schriftelijk (via brief of mail) aan Baby Bloem te melden. Baby Bloem zal een leveringstermijn van max. 30 dagen overeenkomen, tenzij anders overeengekomen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van de overeenkomst (na 30 dagen) door Baby Bloem worden teruggestort.
3. Verzending
3.1. Artikelen worden verzonden via TPG Post. Indien de klant heeft gekozen voor betaling vooraf, zal de bestelling worden verzonden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aankoopsom door Baby Bloem. Er wordt een bevestiging per mail verzonden aan de klant op het moment dat TPG de bestelling ontvangen heeft van Baby Bloem. Afhankelijk van de grootte van het poststuk, zal er gekozen worden voor brievenbuspost of pakketpost.
3.2. Voor een bestelling van 1 en 2 pyama'a in Nederland hanteren wij een tarief van 2,95 euro aan standaard verzendkosten. Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht bij een bedrag boven de 50 euro (3 pyjama's) De kosten voor versturen onder rembours zijn 13,95 extra.
Bij een gewone verzending zijn wij niet aansprakelijk voor het eventueel zoekraken van poststukken.
3.3. Indien de klant aan Baby Bloem schriftelijk opgave doet van een adres, is Baby Bloem gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres totdat de klant aan Baby Bloem een nieuw adres heeft doorgegeven.
4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5. Betaling
5.1. Vooraf betalen: Betaling van het verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen 7 dagen na bestelling. Artikelen worden gedurende deze periode voor de klant gereserveerd. Na 7 dagen neemt Baby Bloem per mail contact op met de klant met het verzoek aan te geven of betaling onderweg is of dat er afgezien wordt van de bestelling. Indien er binnen 24 uur niet wordt gereageerd op de herinnering worden de artikelen teruggeplaatst in de winkel.
6. Annulering van een bestelling
6.1. Een bestelling kan binnen 24 uur na bevestiging door Baby Bloem door de klant kostenloos geannuleerd worden. Na deze termijn is de koop gesloten en is betaling door de klant vereist.
7. Retourzending
7.1. Indien de klant artikelen wil retourneren, dient de klant Baby Bloem binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling per mail in te lichten. De artikelen dienen dan binnen 7 dagen (na ontvangst van de goederen) geretourneerd te worden door de klant aan Baby Bloem. Artikelen worden retour genomen indien ze teruggezonden worden in de oorspronkelijke staat en in dezelfde onbeschadigde verpakking. Artikelen dienen ongedragen te zijn. Alleen als aan al deze voorwaarden is voldaan wordt de zending gecrediteerd binnen 10 werkdagen na ontvangst door Baby Bloem. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant.
8. Afbeeldingen en specificaties
8.1. Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van Baby Bloem gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
9. Overmacht
9.1. Baby Bloem is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Baby Bloem alsmede hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10 Garantie
10.1. Baby Bloem garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.
11. Klachtenafhandeling
11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Baby Bloem serieus in behandeling worden genomen.
11.2. De klant dient een klacht schrifeltijk via de mail bij Baby Bloem kenbaar te maken. Na ontvangst door Baby Bloem zal een bevestiging verzonden worden.
11.3. Baby Bloem zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Baby Bloem zal de klant hierover schrifelijk via de mail berichten.
12. Toepassing recht
12.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Baby Bloem is het Nederlands recht van toepassing.